Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ    VI EN
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2018
Tin nổi bật  
Thư mời tham dự hội nghị
Chương trình CME Hậu hội nghị
Thông báo cập nhật
Ấn phẩm hội nghị
Phiên khoa học

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC 2018