Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ    VI EN
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2018
Tin nổi bật  
Thông báo cập nhật
Phiên khoa học
Ấn phẩm hội nghị
Mẫu đăng ký Tài trợ
Đăng ký tham dự

Poster của Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2018

Để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới. Hiện tại chúng ta có các Giáo sư, Tiến sĩ hàng đầu trên thế giới đến để nói về các vấn nổi bậ.
Bên cạnh đó trong hội nghị cũng sẽ nói đến những cập nhật mới về Cập nhật nội soi phế quản và cũng như tiến bộ trong chuẩn đoán và điều trị.
Hiện tại Hội hô Hấp Việt Nam vẫn nhận các thành viên đăng ký tham dự hội nghị