Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ   

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Tìm kiếm các bài báo cáo theo Báo Cáo Viên:
Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, Ban Tổ chức xin phép được sắp xếp Báo Cáo Viên theo thứ tự abc của Họ và Tên.
Tìm kiếm theo chủ đề báo cáo
Nhập Nội dung chủ đề:
(Ví dụ nhập: hen trẻ em)
Ngày:
Chọn Phiên: Hội trường:
Chú ý: Quý vị kích chuột vào Chủ đề để xem Danh sách bài báo cáo và Báo cáo viên.
Ngày 22.09.2017
Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
7:30 – 8:00 HỌP BAN CHẤP HÀNH VNRS Hội trường 1 (tầng 1)
7:30 – 9:00 Phiên Khai mạc PHIÊN KHAI MẠC - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
09:00 – 11:00 Phiên toàn thể PHIÊN TOÀN THỂ - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
11:00 - 12:00 Hội thảo vệ tinh BẰNG CHỨNG MỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ COPD - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
11:00 – 12:00 Hội thảo vệ tinh CHIẾN LƯỢC VÀ THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP VÀ TIM MẠCH - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
Hội thảo vệ tinh DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
13:30 – 15:00 Báo cáo chuyên đề HEN - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
13:30 – 15:00 Báo cáo chuyên đề UNG THƯ PHỔI - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
13:30 – 15:00 Báo cáo chuyên đề COPD - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
15:30 – 17:00 Báo cáo chuyên đề CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO VNRS-VNACCEMT 2017CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN – VIÊM PHỔI THỞ MÁY - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
15:30 – 17:00 Báo cáo chuyên đề BỆNH PHỔI MÔ KẼ - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
15:30 – 17:00 Báo cáo chuyên đề GIÃN PHẾ QUẢN - HỘI CHỨNG XOANG PHẾ QUẢN - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
19:00 – 20:00 Chương trình Chào mừng hội nghị CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
Ngày 23.09.2017
Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
11:00 – 12:00 QUẢN LÝ HEN & COPD TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP - xem chi tiết
7:30 – 9:50 Báo cáo chuyên đề HEN TRẺ EM - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
7:30 – 9:50 Báo cáo chuyên đề CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO VNRS-VNACCEMT 2017 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
7:30 – 9:50 Báo cáo chuyên đề VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
8:30 – 9:50 Báo cáo chuyên đề HEN - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
9:50 - 11:00 Báo cáo chuyên đề HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ KHI NGỦ - THÔNG KHÍ NHÂN TẠO - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
9:50 - 11:00 Báo cáo chuyên đề LAO - NTM - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
9:50 - 11:00 Báo cáo chuyên đề LAO – NTM - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
11:00 - 12:00 Hội thảo vệ tinh NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
11:00 - 12:00 Hội thảo vệ tinh GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
13:00 – 15:00 Báo cáo chuyên đề NỘI SOI PHẾ QUẢN - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
13:30 – 15:00 Báo cáo chuyên đề BỆNH HÔ HẤP TỔNG HỢP (Phiên 1) - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
13:30 – 15:00 Báo cáo chuyên đề HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN Ở TRẺ EM - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
15:30 – 17:30 Báo cáo chuyên đề NỘI SOI - PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC - xem chi tiết Hội trường lớn (tầng 2)
15:30 – 17:30 Báo cáo chuyên đề BỆNH HÔ HẤP TỔNG HỢP (Phiên 2) - xem chi tiết Hội trường 1 (tầng 1)
15:30 – 17:30 Báo cáo chuyên đề CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VÀ ĐIỀU DƯỠNG - xem chi tiết Hội trường 3 (tầng 1)
7:30 – 9:50 Báo cáo nghiên cứu tiếng Anh BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH - xem chi tiết Hội trường báo cáo tiếng Anh
10:00 - 11:00 Báo cáo nghiên cứu tiếng Việt BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT - xem chi tiết Hội trường báo cáo tiếng Việt