Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ    VI EN
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2020
Tin nổi bật  
Thư mời tham dự Hội nghị
Sơ dồ mặt bằng VNRS 2020
Thông báo số 06
Đăng ký đại biểu tham dự
Chương trình Hội nghị (Dự kiến)

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 2020