Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

PHIÊN KHAI MẠC

Chủ tọa:

Thời gian: 7:30 – 9:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 7:30 - 8:00 Đón tiếp đại biểu  
()
2. 8:00 - 8:10 Giới thiệu đại biểu PGS.TS. Vũ Văn Giáp
(BV Bạch Mai)
3. 8:10 - 8:15 Phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TS. Ngô Quý Châu
(BV Bạch Mai)
4. 8:15 - 8:25 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội năm 2018 PGS.TS. Chu Thị Hạnh
(BV Bạch Mai)
Download
5. 8:25 - 8:30 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Lãnh đạo Bộ Y tế)  
()
6. 8:30 – 8:35 Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng  
()
7. 8:35 – 8:45 Phát biểu của Lãnh đạo Hội Hô hấp Châu Á – Thái Bình Dương  Mr.Yasutomi Yamanaka
(APSR)
8. 8:45 – 9:00 Trao bằng khen cho Hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội  
()