Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ tọa:
Chủ tọa: Lãnh đạo Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên; GS.TS. Kwun M Fong; GS.TS. Ngô Quý Châu; PGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan
Ban thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; ThS. Hoàng Anh Đức
Phiên dịch: PGS.TS. Vũ Văn Giáp; TS. Đỗ Ngọc Sơn

Thời gian: 09:00 – 11:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 9:00 – 9:20 Cập nhật chẩn đoán và điều trị COPD GS.TS. Ngô Quý Châu
(BV Bạch Mai)
Download
2. 9:20 – 9:50 Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng năm 2017 GS.TS. Hans Hamilton Liu
(Đại học Thomas Jefferson, Philadelphia, Pennsylvania)
Download
3. 9:50 – 10:10 Chiến lược toàn cầu xử trí Hen - Cập nhật GINA 2017 PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
()
Download
4. 10:10 – 10:40 Ung thư phổi - Lịch sử và những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị GS.TS. Kwun M Fong
(APSR)
Download
5. 10:40 – 11:00 Thảo luận - Trao chứng nhận cho Chủ tịch đoàn và Báo cáo viên  
()