Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

HEN

Chủ tọa:
Lãnh đạo Cục Quản lý KCB
GS. TSKH Dương Quý Sỹ
GS.TS. Cecile S. Rose
Dr. Haruhito Sugiyama

Thư ký:ThS. Nguyễn Thanh Thủy
Phiên dịch:ThS. Vũ Thị Thu Trang

Thời gian: 13:30 – 15:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 13:30 –13:45 Cập nhật chẩn đoán và điều trị Hen theo kiểu hình sinh bệnh học và lâm sàng – thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam GS.TS.BS. Dương Quý Sỹ
(ĐHYK Penn State Hoa Kỳ & Paris Descartes)
Download
2. 13:45 – 14:00 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị ACO trong thực hành lâm sàng TS. Nguyễn Văn Thọ
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
Download
3. 14:00 – 14:15 Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi tăng cảm mạn tính GS.TS.BS. Cecile Rose
(Tổ chức y tế và Đại học Colorado)
Download
4. 14:30 – 14:45 Điều trị hen nặng trong thực hành lâm sàng: Liệu pháp mới điều trị hen khó trị GS.TS. Haruhito Sugiyama
(NCGM)
Download