Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

UNG THƯ PHỔI

Chủ tọa:
GS. TS. Catherine Wittman
GS.TS. Trần Văn Sáng
PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung

Thư ký:ThS. Nguyễn Ngọc Dư
Phiên dịch:ThS. Vũ Trần Thiên Quân

Thời gian: 13:30 – 15:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường 1 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 13:30 –13:45 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nốt mờ phổi GS.TS. Catherine Wittman
(Bệnh viện National Jewish Health, Hoa Kỳ)
Download
2. 14:00 – 14:15 Phân loại type mô bệnh học của ung thư phổi ThS. Phạm Văn Tuyến
(BV Bạch Mai)
Download
3. 14:15 – 14:30 14:30 Điều trị đích trong ung thư phổi GS.TS. Kwun M Fong
(APSR)
Download
4. 14:45 – 15:00 Hoá xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật Ung thư phổi trong tế bào nhỏ: chỉ định, lợi ích và nguy cơ TS. Phạm Văn Thái
(BV Bạch Mai)