Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO VNRS-VNACCEMT 2017CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN – VIÊM PHỔI THỞ MÁY

Chủ tọa:
Chủ tọa:
GS.TS. Ngô Quý Châu
GS.TS. Đỗ Quyết
PGS.TS. Trần Thanh Cảng

Thư ký: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Thời gian: 15:30 – 17:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 15:30 – 15:45 Căn nguyên vi sinh và đề kháng kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy BS. Trần Thị Thanh Nga
(BV Chợ Rẫy)
Download
2. 15:45 – 16:00 Tiếp cận chẩn đoán viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
(BV Bạch Mai)
Download
3. 16:00 – 16:15 Điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy PGS.TS. Trần Thanh Cảng
(BV Việt-Tiệp, Hải Phòng)
Download
4. 16:15 – 16:30 Điều trị đặc hiệu theo tác nhân vi khuẩn trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy PGS.TS.BS. Đặng Quốc Tuấn
(BV Bạch Mai)
Download
5. 16:30 – 16:45 Dự phòng viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy PGS.TS. Trần Quang Bính
(BV Chợ Rẫy)
Download