Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

BỆNH PHỔI MÔ KẼ

Chủ tọa:
Chủ tọa:
GS.TS. Trần Văn Sáng
GS.TS. Roger Hideo Kobayashi
PGS.TS. Josh Solomon

Thư ký: ThS. Nguyễn Ngọc Dư
Phiên dịch: ThS. Vũ Trần Thiên Quân

Thời gian: 15:30 – 17:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường 1 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 15:30 – 16:00 Biến chứng phổi của bệnh lý miễn dịch nguyên phát BS. Roger H. Kobayashi
(UCLA School of Medicine National Consultant Immune Deficiency Foundation)
Download
2. 16:00 – 16:30 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ BS. Joshua Solomon
(Medicine and Gastroenterology National Jewish Health)
Download
3. 16:30 – 16:45 Cập nhật khuyến cáo BTS 2017 về oxy trị liệu, từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh
(Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch)
Download