Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

GIÃN PHẾ QUẢN - HỘI CHỨNG XOANG PHẾ QUẢN

Chủ tọa:
Chủ tọa:
TS. Nguyễn Văn Thành
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
BSCKII. Nguyễn Đình Duy

Thư ký: ThS. Trịnh Thị Hương
Phiên dịch: ThS. Hoàng Anh Đức

Thời gian: 15:30 – 17:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường 3 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 15:30 – 16:00 Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân giãn phế quản  Allyn Harris
(Bệnh viện National Jewish Health, Hoa Kỳ)
Download
2. 16:00 – 16:15 Tiếp cận chẩn đoán, điều trị hội chứng xoang phế quản trong thực hành lâm sàng ThS.BS. Nguyễn Vũ Hoàng Việt
(BV Bạch Mai)
Download
3. 16:15 – 16:30 Đợt cấp giãn phế quản: Bệnh cảnh lâm sàng, vi khuẩn học và điều trị TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan
(BV Bạch Mai)
Download
4. 16:30 – 16:45 Thuốc giãn phế quản và cơ chế tạo siêu nạc: liệu các bác sỹ hô hấp đã biết? ThS.BS. Nguyễn Như Vinh
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
Download