Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ

Chủ tọa:
GS. TS. Ngô Quý Châu - Chủ tịch VNRS

Thời gian: 19:00 – 20:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 19:00 – 19:15 Phát biểu chào mừng hội nghị GS.TS. Ngô Quý Châu
(BV Bạch Mai)
2. 19:15 – 19:30 Trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ  
()
3. 19:30 – 20:00 Liên hoan chào mừng  
()