Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO VNRS-VNACCEMT 2017 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Chủ tọa:

Thời gian: 7:30 – 9:50, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường 1 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 7:30 – 7:45 Tổng quan về nhiễm nấm xâm lấn PGS.TS. Chu Thị Hạnh
(BV Bạch Mai)
Download
2. 7:45 – 8:00 Tiếp cận chẩn đoán và xử trí nhiễm nấm candida xâm lấn PGS.TS. Trần Quang Bính
(BV Chợ Rẫy)
Download
3. 8:00 – 8:15 Các thuốc điều trị nhiễm nấm xâm lấn PGS.TS. Vũ Văn Giáp
(BV Bạch Mai)
Download
4. 8:15 – 8:30 Điều trị và dự phòng nhiễm nấm xâm lấn PGS.TS.BS. Phan Thu Phương
(BV Bạch Mai)
Download