Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

HEN

Chủ tọa:
Chủ tọa:
GS.TS. Cecile S. Rose
PGS.TS. Vinay Mehta
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Thư ký: ThS. Hoàng Anh Đức
Phiên dịch: PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Thời gian: 8:30 – 9:50, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường 1 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 8:30 – 8:45 Hướng dẫn thực hành nâng bậc trong điều trị hen kiểm soát kém BS. Vinay Mehta
(Allergy, Asthma & Immunology Associates, PC Lincoln, Nebraska, USA)
Download
2. 9:00 – 9:30 Hen nghề nghiệp: Chẩn đoán và phòng ngừa GS.TS.BS. Cecile Rose
(Tổ chức y tế và Đại học Colorado)
Download