Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ KHI NGỦ - THÔNG KHÍ NHÂN TẠO

Chủ tọa:
Chủ tọa:
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Admad Rashid

Thư ký: ThS. Nguyễn Ngọc Dư
Phiên dịch:ThS. Vũ Trần Thiên Quân

Thời gian: 9:50 - 11:00, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 9:50 – 10:20 Thông khí nhân tạo cho bệnh nhân COPD PGS.TS. Admad Rashid
(Bệnh viện National Jewish Health, Hoa Kỳ)
Download
2. 10:20 – 10:35 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ dưới góc nhìn của bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng TS.BS. Nguyen Duc Trung
(Trung tâm viện trường CHU Nancy- France)
Download
3. 10:35 – 10:50 Điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ bằng thông khí áp lực dương liên tục - CPAP ThS. Hoàng Đình Hữu Hạnh
(Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng CHAC)
Download