Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

LAO - NTM

Chủ tọa:
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng

Thư ký: ThS. Hoàng Anh Đức
Phiên dịch:ThS. Vũ Thị Thu Trang

Thời gian: 9:50 - 11:00, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường 1 (tầng 1)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 9:50 – 10:05 Phương pháp chẩn đoán vi sinh vi khuẩn lao trong lâm sàng PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
(BV Lao và bệnh phổi TW)
Download
2. 10:05 – 10:20 Cơ sơ khoa học sử dụng kháng nguyên lao tái tổ hợp chẩn đoán sàng lọc nhiễm lao chủ động và lao tiềm ẩn ở người lớn GS.TS. Sergey E. Borisov
(Moscow, Liên bang Nga)
Download
3. 10:35 – 10:50 Kỹ thuật phát hiện và tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm trùng do NTM PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
(BV Lao và bệnh phổi TW)
Download