Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM

Chủ tọa:
GS.TS. Ngô Quý Châu
Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam

Thời gian: 11:00 - 12:00, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 11:00 – 11:05 Phát biểu chào mừng (Đại diện Olympus)  
()
2. 11:05 – 11:10 Phát biểu khai mạc GS.TS. Ngô Quý Châu
(BV Bạch Mai)
3. 11:10 – 11:45 Nội soi phế quản siêu âm kỹ thuật lấy bệnh phẩm TBNA GS.TS. Hideo Saka
(Nagoya Medical Center, Nhật Bản)
Download
4. 11:45 – 12:00 Thảo luận  
()