Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

NỘI SOI PHẾ QUẢN

Chủ tọa:
Dr. Hideo Saka
PGS.TS. Vinay Mehta
TS. Trần Trọng Kiểm

Thư ký: ThS. Nguyễn Vũ H. Việt
Phiên dịch: PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Thời gian: 13:00 – 15:00, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 13:30 – 14:00 Tạo hình nhiệt phế quản: lựa chọn điều trị cho bệnh hen nặng BS. Vinay Mehta
(Allergy, Asthma & Immunology Associates, PC Lincoln, Nebraska, USA)
Download
2. 14:00 – 14:15 Nội soi phế quản can thiệp điều trị sẹo hẹp khí phế quản PGS.TS. Vũ Văn Giáp
(BV Bạch Mai)
Download
3. 14:15 – 14:45 Stent đường thở GS.TS. Hideo Saka
(Nagoya Medical Center, Nhật Bản)
Download
4. 14:45 – 15:00 Gây mê trong nội soi phế quản ThS.BS. Nguyễn Toàn Thắng
(BV Bạch Mai)
Download