Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

NỘI SOI - PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

Chủ tọa:
Dr. Hideo Saka
GS.TS. Fumihiko Asano
TS. Trần Trọng Kiểm

Thư ký: ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Việt
Phiên dịch: PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Thời gian: 15:30 – 17:30, ngày 23.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 15:30 – 16:00 Nội soi phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống định vị GS.TS. Fumihiko Asano
(Gifu General Medical Center Nhật Bản)
Download
2. 16:00 – 16:15 Điều trị ngoại khoa sẹo hẹp khí quản TS.BS. Trần Trọng Kiểm
(BV Quân đội TW 108)
Download
3. 16:15 – 16:45 Nội soi phế quản ống siêu nhỏ và nội soi siêu âm dưới màn huỳnh quang GS.TS. Fumihiko Asano
(Gifu General Medical Center Nhật Bản)
Download