Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

BẰNG CHỨNG MỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ COPD

Chủ tọa:
GS. TS. Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam

Thời gian: 11:00 - 12:00, ngày 22.09.2017

Địa điểm: Hội trường lớn (tầng 2)

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 11:0 – 11:05 Phát biểu khai mạc GS.TS. Ngô Quý Châu
(BV Bạch Mai)
2. 11:05 – 11:25 Gánh nặng COPD và bằng chứng mới trong quản lý và điều trị PGS.TS. Chu Thị Hạnh
(BV Bạch Mai)
3. 11:25 – 11:40 Indacaterol/Glycopyrronium – Giải pháp tối ưu trong điều trị COPD ThS. Hồ Thị Thanh Vân
(Novartis Việt Nam)
4. 11:40– 12:00 Thảo luận và bế mạc  
()