Trang chủ Hội nghị

>> Quay lại

QUẢN LÝ HEN & COPD TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chủ tọa:
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội Hen – Di ưng – MDLS
Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

Thời gian: 11:00 – 12:00, ngày 23.09.2017

Địa điểm:

Chương trình chi tiết

TT Thời gian Tiêu đề báo cáo Người trình bày File slide
1. 11:05-11:25 Áp dụng GINA/GOLD vào thực tế điều trị tại Việt Nam: phân tích qua ca lâm sàng TS.BS. Nguyễn Văn Thọ TS. Nguyễn Văn Thọ
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
Download
2. 11:25-11:45 Quản lý Hen và COPD trong điều kiện thiếu thốn: khó khăn và giải pháp PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
()
Download