Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ    VI EN
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2020

Đăng ký tham dự

Kính mời Quý vị tải Mẫu đăng ký tham dự và Mẫu đăng ký báo cáo tại Hội nghị dưới đây:

Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị