Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ   

Đăng ký tham dự

Kính mời Quý vị tải Mẫu đăng ký tham dự và Mẫu đăng ký báo cáo tại Hội nghị dưới đây:

Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị

Mẫu đăng ký báo cáo tại Hội nghị