Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ   
Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2018

Mẫu đăng ký Tài trợ

Kính mời Quý vị tải mẫu đăng ký tài trợ tại đây: