Hội Hô hấp Việt Nam  Liên hệ   

Mẫu đăng ký Tài trợ

Kính mời Quý vị tải mẫu đăng ký tài trợ tại đây: Mẫu đăng ký tài trợ tại Hội nghị