Chương trình sơ khởi (Dự kiến)

Mời Quý vị download file chương trình tại đây:  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI NGHỊ

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐỒNG TÀI TRỢ