Ban Tổ chức

Ban tổ chức Hội nghị

1 GS.TS. Ngô Quý Châu Trưởng Ban
2 PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan Phó Trưởng Ban
3 GS.TSKH. Dương Quý Sỹ Phó Trưởng Ban
4 PGS.TS. Chu Thị Hạnh Phó Trưởng Ban
5 PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn Phó Trưởng Ban
6 PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước Phó Trưởng Ban
7 TS. Nguyễn Văn Thành Phó Trưởng Ban
8 PGS.TS. Phan Thu Phương Uỷ viên - Trưởng Ban Tài chính
9 PGS.TS. Vũ Văn Giáp Uỷ viên - Trưởng Ban Thư ký
10 TS. Nguyễn Quang Đợi Uỷ viên - Phó Trưởng Ban Thư ký
11 PGS.TS. Lê Thượng Vũ Uỷ viên - Phó Trưởng Ban Thư ký
12 TS. Lê Nhật Huy Ủy viên - Ban Thư ký
13 TS. Đoàn Thị Phương Lan Ủy viên
14 Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên
15 BSCKII. Trịnh Thị Hương Ủy viên
17 Ths. Lê Thị Thu Trang Ủy viên
18 TS. Phạm Thị Lệ Quyên Ủy viên
19 BSCKII. Phan Thị Hạnh Ủy viên
20 Ths. Đoàn Thị Hằng Ủy viên
21 BSCKII. Dương Thị Nguyệt Vân Ủy viên
22 BSCKII. Lê Thị Ba Ủy viên
23 Ths. Nguyễn Lan Phương Ủy viên
24 TS. Vũ Thị Thu Trang Ủy viên - Ban Thư ký
25 TS. Nguyễn Thanh Thủy Ủy viên - Ban Thư ký
26 Ths. Vũ Trần Thiên Quân Ban thư ký
27 Ths. Nguyễn Ngọc Dư Ban thư ký
28 Ths. Hoàng Anh Đức Ban thư ký
29 Ths. Phan Thanh Thủy Ban thư ký
30 Ths. Đào Ngọc Đức Ban thư ký
31 Ths. Nguyễn Thị Tuyết Ban thư ký
32 Ths. Đào Ngọc Phú Ban thư ký
33 Ths. Nguyễn Đức Nghĩa Ban thư ký
34 Ths. Đặng Thành Đô Ban thư ký
35 Ths. Mai Mạnh Tam Ban thư ký
36 Ths. Nguyễn Văn Ngân Ban thư ký
37 Ths. Cao Trung Đức Ban thư ký
38 Ths. Phạm Đức Trọng Ban thư ký
39 Ths. Đinh Thị Nguyệt Ban thư ký
40 Ths. Phạm Ngọc Hà Ban thư ký
41 Ths. Phạm Thị Phương Anh Ban thư ký
42 CN. Nguyễn Thị Hoa Ban hậu cần
43 CN. Phan Hương Linh Ban hậu cần
44 CN. Bùi Đức Tâm Ban hậu cần
45 CN. Đỗ Hoàng Minh Hải Ban hậu cần
46 Ths. Lê Thị Sen Ban hậu cần
47 CN. Nguyễn Thị Xuân Ban tài chính