Ban tổ chức VNRS 2022

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC
Hội nghị Khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2022
 

STT

Thành phần

Nhiệm vụ

1.

  GS.TS. Ngô Quý Châu

Trưởng Ban

2.

  PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Phó Trưởng Ban

3.

  GS.TS. Đỗ Quyết

Phó Trưởng Ban

4.

  GS.TSKH. Dương Quý Sỹ

Phó Trưởng Ban

5.

  PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó Trưởng Ban

6.

  PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Phó Trưởng Ban

7.

  TS. Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng Ban

8.

  PGS.TS. Phan Thu Phương

Ủy viên – Trưởng Ban Tài chính

9.

  PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Ủy viên – Trưởng Ban Thư ký

10.

  TS. Nguyễn Quang Đợi

Ủy viên –  Phó Trưởng Ban Thư ký

11. 

  TS. Lê Thượng Vũ

Ủy viên –  Phó Trưởng Ban Thư ký

12.

  TS. Lê Nhật Huy

Ủy viên - Thư ký

13.

  TS. Đoàn Thị Phương Lan

Ủy viên

14.

  Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên

15.

  BSCKII. Trịnh Thị Hương

Ủy viên

16.

  BSCKII. Nguyễn Vũ Hoàng Việt

Ủy viên

17.

  Ths. Lê Thị Thu Trang

Ủy viên

18.

  Ths. Phạm Thị Lệ Quyên

Ủy viên

19.

  Ths. Phan Thị Hạnh

Ủy viên

20.

  Ths. Đoàn Thị Hằng

Ủy viên

21.

  Ths. Dương Thị Nguyệt Vân

Ủy viên

22.

  Ths. Lê Thị Ba

Ủy viên

23.

  Ths. Nguyễn Lan Phương

Ủy viên

24.

  Ths. Vũ Thị Thu Trang

Ủy viên - Thư ký

25.

  Ths. Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên - Thư ký

26.

  Ths. Vũ Trần Thiên Quân

Ban thư ký

27.

  Ths. Nguyễn Ngọc Dư

Ban thư ký

28.

  Ths. Hoàng Anh Đức

Ban thư ký

29.

  Ths. Phan Thanh Thủy

Ban thư ký

30.

  Ths. Đào Ngọc Đức

Ban thư ký

31.

  Ths. Trần Văn Cường

Ban thư ký

32.

  Ths. Phạm Thị Quỳnh

Ban thư ký

33.

  Ths. Nguyễn Thị Tuyết

Ban thư ký

34.

  Ths. Đào Ngọc Phú

Ban thư ký

35.

  Ths. Nguyễn Đức Nghĩa

Ban thư ký

36.

  Ths. Đặng Thành Đô

Ban thư ký

37.

  Ths. Mai Mạnh Tam

Ban thư ký

38.

  Ths. Nguyễn Văn Ngân

Ban thư ký

39.

  Ths. Cao Trung Đức

Ban thư ký

40.

  Ths. Phạm Đức Trọng

Ban thư ký

41.

  Ths. Đinh Thị Nguyệt

Ban thư ký

42.

  Ths. Phạm Ngọc Hà

Ban thư ký

43.

  Ths. Phạm Thị Phương Anh

Ban thư ký

44.

  CN. Nguyễn Thị Hoa

Ban hậu cần

45.

  CN. Phan Hương Linh

Ban hậu cần

46.

  CN. Bùi Đức Tâm

Ban hậu cần

47.

  CN. Đỗ Hoàng Minh Hải

Ban hậu cần

48.

  CN. Lê Thị Sen

Ban hậu cần

49.

  CN. Nguyễn Thị Xuân

Ban tài chính

Share:
Image

Liên hệ


hoihohapvietnam@gmail.com
Tel: +84 243 629 1207
Số 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội